Beta versions

Beta versions are released every month, usually accompanied by a Progress Report article. They are a good balance between the Dolphin development versions and the stable versions.

The beta versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2019 to be installed.

5.0-12247 1 dag, 20 timmar sedan VertexShaderManager: Only look for freelook config changes if we're using freelook (begäran nr 8884 från iwubcode)
5.0-11991 2 månader sedan Translation resources sync with Transifex
5.0-11824 3 månader, 1 vecka sedan Android: Add Paths to UI (begäran nr 7920 från Ebola16)
5.0-11608 5 månader sedan ControllerInterface/DSUClient: Minor cleanup. (begäran nr 8478 från jordan-woyak)
5.0-11333 7 månader sedan Update VS projects/solutions to VS2019 (begäran nr 8498 från stenzek)

Utvecklingsversioner

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2019 to be installed.

5.0-12257 13 timmar sedan DolphinQt: Mark Zstandard as recommended for RVZ (begäran nr 8934 från JosJuice)
5.0-12255 14 timmar sedan DiscIO: Use Volume::IsDatelDisc in VolumeVerifier (begäran nr 8931 från JosJuice)
5.0-12253 1 dag, 10 timmar sedan DolphinQt: Fix scrubbing not being disabled for Datel discs (begäran nr 8930 från JosJuice)
5.0-12251 1 dag, 11 timmar sedan DiscIO: Fix downloading covers for non-GNHE5d Datel discs (begäran nr 8929 från JosJuice)
5.0-12247 1 dag, 20 timmar sedan VertexShaderManager: Only look for freelook config changes if we're using freelook (begäran nr 8884 från iwubcode)
5.0-12245 4 dagar, 5 timmar sedan JitArm64_Paired: Fix ps_msub when d == b (begäran nr 8919 från MerryMage)
5.0-12243 4 dagar, 8 timmar sedan JitArm64: no intermediate rounding for FMA (begäran nr 8870 från Tilka)
5.0-12240 5 dagar, 5 timmar sedan Translation resources sync with Transifex
5.0-12239 5 dagar, 15 timmar sedan Support the new MSVC preprocessor (begäran nr 8913 från JosJuice)
5.0-12237 6 dagar, 12 timmar sedan VideoCommon: Show profiler output again (begäran nr 8912 från JosJuice)

Visa äldre versioner »

Stabila versioner

Stabila versioner släpps efter mycket testande för att säkerställa emulatorns prestanda och stabilitet. Eftersom de inte släpps så ofta kan de vara föråldrade och sakna en del nya funktioner.
Dolphin 5.0 4 år sedan
Dolphin 4.0.2 6 år, 7 månader sedan
Dolphin 4.0.1 6 år, 8 månader sedan
Dolphin 4.0 6 år, 9 månader sedan
Dolphin 3.5 7 år, 6 månader sedan
Dolphin 3.0 9 år sedan

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Användare av andra Linux-distributioner kan titta här för att kompilera Dolphin: Bygg Dolphin på Linux

Källkod

Den senaste versionen av Dolphins källkod kan laddas ned från projektets Git-arkiv.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Du kan också bläddra igenom källkoden för den aktuella versionen.

Rapportera buggar

Gå till listan över problem för att rapportera buggar. Se till att prova en nyare utvecklingsversion och söka efter befintliga problem innan du skapar en ny rapport.