Stabila versioner

Stabila versioner släpps efter mycket testande för att säkerställa emulatorns prestanda och stabilitet. Eftersom de inte släpps så ofta kan de vara föråldrade och sakna en del nya funktioner.
Dolphin 5.0 1 år, 3 månader sedan
Dolphin 4.0.2 3 år, 9 månader sedan
Dolphin 4.0.1 3 år, 11 månader sedan
Dolphin 4.0 4 år sedan
Dolphin 3.5 4 år, 9 månader sedan
Dolphin 3.0 6 år, 3 månader sedan

Utvecklingsversioner

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-5566 2 dagar, 12 timmar sedan Android: Adjust position of floating action button (begäran nr 6084 från JosJuice)
5.0-5564 3 dagar, 3 timmar sedan Qt: Fix log / log config window not being marked as hidden when closing (begäran nr 6079 från spycrab)
5.0-5562 3 dagar, 3 timmar sedan Update Contributing.md to warn Windows users about line endings (begäran nr 6083 från Helios747)
5.0-5560 3 dagar, 4 timmar sedan Cleanup var naming in ISOProperties (begäran nr 6082 från Helios747)
5.0-5558 4 dagar, 2 timmar sedan [Qt] Fix bolding of GraphicsChoice.cpp (begäran nr 6080 från Helios747)
5.0-5556 4 dagar, 4 timmar sedan Qt/GraphicsSettings: Fix overriden settings not being bolded (begäran nr 6078 från spycrab)
5.0-5554 4 dagar, 10 timmar sedan OGL/TextureCache: Move file statics to the TextureCache class (begäran nr 6070 från lioncash)
5.0-5551 6 dagar, 8 timmar sedan Add an option to eject the disc (begäran nr 6072 från JosJuice)
5.0-5547 6 dagar, 15 timmar sedan Fix NetPlay settings reset issue (begäran nr 6074 från delroth)
5.0-5545 6 dagar, 17 timmar sedan Fix sample wrapping with new DSP ADPCM decoding (begäran nr 6073 från dolphin-emu)

Visa äldre versioner »

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Användare av andra Linux-distributioner kan titta här för att kompilera Dolphin: Bygg Dolphin på Linux

Källkod

Den senaste versionen av Dolphins källkod kan laddas ned från projektets Git-arkiv.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Du kan också bläddra igenom källkoden för den aktuella versionen.

Rapportera buggar

Gå till listan över problem för att rapportera buggar. Se till att prova en nyare utvecklingsversion och söka efter befintliga problem innan du skapar en ny rapport.