Utvecklingsversioner

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2017 to be installed.

5.0-8155 1 dag, 3 timmar sedan GameFile: Avoid copying map pairs in GetLanguages() (begäran nr 7137 från lioncash)
5.0-8153 1 dag, 3 timmar sedan GameFile: Remove unused variable within GetUniqueIdentifier() (begäran nr 7136 från lioncash)
5.0-8151 1 dag, 3 timmar sedan BTEmu: Make read-only arrays const (begäran nr 7132 från lioncash)
5.0-8149 1 dag, 3 timmar sedan DolphinQt2/RegisterWidget: std::move std::function instances in AddRegister() (begäran nr 7140 från lioncash)
5.0-8147 1 dag, 12 timmar sedan Qt/GameCubePane: Fix issues with changing memcard slots while game is running (begäran nr 7127 från Techjar)
5.0-8145 2 dagar, 8 timmar sedan ConfigManager: Convert GPUDeterminismMode into an enum class (begäran nr 7125 från lioncash)
5.0-8143 2 dagar, 15 timmar sedan DSPCore: Make DSPCore_SetException() take an enum type instead of a u8 (begäran nr 7128 från lioncash)
5.0-8140 3 dagar, 6 timmar sedan Qt/HotkeyScheduler: Fix 3D Mode hotkeys not behaving properly (begäran nr 7126 från spycrab)
5.0-8138 4 dagar, 14 timmar sedan Qt/GameList: Greatly improve performance (List view) (begäran nr 7122 från spycrab)
5.0-8136 5 dagar, 6 timmar sedan Update Android Gradle to 3.1.3 and minor improvements (begäran nr 7120 från Ebola16)

Visa äldre versioner »

Stabila versioner

Stabila versioner släpps efter mycket testande för att säkerställa emulatorns prestanda och stabilitet. Eftersom de inte släpps så ofta kan de vara föråldrade och sakna en del nya funktioner.
Dolphin 5.0 1 år, 12 månader sedan
Dolphin 4.0.2 4 år, 6 månader sedan
Dolphin 4.0.1 4 år, 8 månader sedan
Dolphin 4.0 4 år, 9 månader sedan
Dolphin 3.5 5 år, 5 månader sedan
Dolphin 3.0 6 år, 12 månader sedan

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Användare av andra Linux-distributioner kan titta här för att kompilera Dolphin: Bygg Dolphin på Linux

Källkod

Den senaste versionen av Dolphins källkod kan laddas ned från projektets Git-arkiv.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Du kan också bläddra igenom källkoden för den aktuella versionen.

Rapportera buggar

Gå till listan över problem för att rapportera buggar. Se till att prova en nyare utvecklingsversion och söka efter befintliga problem innan du skapar en ny rapport.