Beta versions

Beta versions are released every month, usually accompanied by a Progress Report article. They are a good balance between the Dolphin development versions and the stable versions.

The beta versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2019 to be installed.

5.0-12247 1 månad, 1 vecka sedan VertexShaderManager: Only look for freelook config changes if we're using freelook (begäran nr 8884 från iwubcode)
5.0-11991 3 månader, 1 vecka sedan Translation resources sync with Transifex
5.0-11824 4 månader, 2 veckor sedan Android: Add Paths to UI (begäran nr 7920 från Ebola16)
5.0-11608 6 månader, 2 veckor sedan ControllerInterface/DSUClient: Minor cleanup. (begäran nr 8478 från jordan-woyak)
5.0-11333 8 månader, 2 veckor sedan Update VS projects/solutions to VS2019 (begäran nr 8498 från stenzek)

Utvecklingsversioner

Development versions are released every time a developer makes a change to Dolphin, several times every day! Using development versions enables you to use the latest and greatest improvements to the project. They are however less tested than stable versions of the emulator.

The development versions require the 64-bit Visual C++ redistributable for Visual Studio 2019 to be installed.

5.0-12436 1 dag, 15 timmar sedan Fix gamecube games not noticing disc changes (begäran nr 8571 från Pokechu22)
5.0-12426 1 dag, 23 timmar sedan FrameDump: Don't ignore the time base numerator (begäran nr 9026 från JosJuice)
5.0-12424 3 dagar, 8 timmar sedan Android: Rewrite GetRenderSurfaceScale in Java (begäran nr 9022 från JosJuice)
5.0-12422 4 dagar, 13 timmar sedan Jit64: Implement low DCBZ hack (begäran nr 8914 från JosJuice)
5.0-12420 4 dagar, 13 timmar sedan WiimoteEmu: Don't check extension button press for Wii remote reconnection. (begäran nr 8986 från jordan-woyak)
5.0-12418 4 dagar, 13 timmar sedan VolumeVerifier: Split TMD error from ticket error for WADs (begäran nr 9019 från JosJuice)
5.0-12416 4 dagar, 13 timmar sedan PatchEngine: Attempt to fix crash in IsStackSane (begäran nr 8886 från JosJuice)
5.0-12414 4 dagar, 13 timmar sedan Analytics: Replace usage of Gestalt for retrieving macOS version (begäran nr 8910 från OatmealDome)
5.0-12412 4 dagar, 13 timmar sedan DolphinQt / InputCommon - Support multiple DSU servers (begäran nr 8804 från iwubcode)
5.0-12409 4 dagar, 14 timmar sedan add Break On Hit and Log On Hit for instruction breakpoints (begäran nr 8940 från RenaKunisaki)

Visa äldre versioner »

Stabila versioner

Stabila versioner släpps efter mycket testande för att säkerställa emulatorns prestanda och stabilitet. Eftersom de inte släpps så ofta kan de vara föråldrade och sakna en del nya funktioner.
Dolphin 5.0 4 år, 1 månad sedan
Dolphin 4.0.2 6 år, 8 månader sedan
Dolphin 4.0.1 6 år, 9 månader sedan
Dolphin 4.0 6 år, 10 månader sedan
Dolphin 3.5 7 år, 7 månader sedan
Dolphin 3.0 9 år, 1 månad sedan

Linux distributions

Ubuntu users can install a PPA for development and stable versions of Dolphin here: Installing Dolphin

Användare av andra Linux-distributioner kan titta här för att kompilera Dolphin: Bygg Dolphin på Linux

Källkod

Den senaste versionen av Dolphins källkod kan laddas ned från projektets Git-arkiv.

    $ git clone https://github.com/dolphin-emu/dolphin.git

Du kan också bläddra igenom källkoden för den aktuella versionen.

Rapportera buggar

Gå till listan över problem för att rapportera buggar. Se till att prova en nyare utvecklingsversion och söka efter befintliga problem innan du skapar en ny rapport.