5.0-10529 4 månader, 4 veckor sedan VideoCommon/Statistics: Remove preprocessor macro (begäran nr 8195 från lioncash)
5.0-10523 4 månader, 4 veckor sedan Replace <experimental/filesystem> includes with <filesystem> (begäran nr 8206 från JosJuice)
5.0-10520 5 månader sedan android: simplify config loading code (begäran nr 7927 från weihuoya)
5.0-10516 5 månader sedan Translation resources sync with Transifex
5.0-10515 5 månader sedan General: Use nested namespace specifiers where applicable (begäran nr 8199 från lioncash)
5.0-10510 5 månader sedan General: Add missing header guards (begäran nr 8201 från lioncash)
5.0-10506 5 månader sedan {Common/SymbolDB, Core/HLE/HLE}: Make use of std::string_view where applicable (begäran nr 8186 från lioncash)
5.0-10503 5 månader sedan GekkoDisassmbler: Amend erroneous formatting specifiers (begäran nr 8187 från lioncash)
5.0-10501 5 månader sedan GameSettings: Fix some line endings (begäran nr 8184 från Techjar)
5.0-10499 5 månader sedan VideoCommon/RenderBase: Reset scissor rectangle after ImGui rendering (begäran nr 8182 från Techjar)
5.0-10497 5 månader sedan HW/DI: Emulate rotational latency (begäran nr 8157 från JosJuice)
5.0-10495 5 månader sedan Qt: Minor adjustments to graphics window descriptions (begäran nr 8130 från 8times9)
5.0-10493 5 månader sedan DiscordHandler: Don't delay shutdown by up to 2s (begäran nr 8178 från leoetlino)
5.0-10491 5 månader sedan Common: Use fmt where applicable (begäran nr 8177 från lioncash)
5.0-10488 5 månader sedan IOS/USB_KBD: Minor cleanup (begäran nr 8150 från lioncash)
5.0-10479 5 månader sedan Core/Movie: Store PAD_GET_ORIGIN bit in ControllerState (begäran nr 8155 från Techjar)
5.0-10477 5 månader sedan Externals: Add libfmt to externals (begäran nr 8173 från lioncash)
5.0-10474 5 månader sedan Core/GeckoCodeConfig: Use the [[fallthrough]] attribute in LoadCodes() (begäran nr 8169 från lioncash)
5.0-10472 5 månader, 1 vecka sedan VideoCommon/DriverDetails: Make look-up table immutable (begäran nr 8170 från lioncash)
5.0-10470 5 månader, 1 vecka sedan DSP/LabelMap: C++17 transitional changes/cleanup (begäran nr 8162 från lioncash)