5.0-12985 5 månader, 1 vecka sedan Android: Make scrollbar for in-game menu always visible (begäran nr 9227 från JosJuice)
5.0-12987 5 månader, 1 vecka sedan Android: Rename path variable in ConvertFragment (begäran nr 9225 från JosJuice)
5.0-12983 5 månader, 1 vecka sedan Android: Call saveSettings in EmulationActivity.onStop (begäran nr 9230 från JosJuice)
5.0-12981 5 månader, 1 vecka sedan Android: Fix jobject/jclass warnings (begäran nr 9228 från JosJuice)
5.0-12978 5 månader, 1 vecka sedan Android: Remove unnecessary WrongConstant warning suppression (begäran nr 9231 från Ebola16)
5.0-12976 5 månader, 1 vecka sedan UberShaderPixel: Migrate over to fmt (begäran nr 9197 från lioncash)
5.0-12974 5 månader, 1 vecka sedan CPUDetect: Indicate slow PDEP/PEXT only for Zen1/+/2 (Family 23) (begäran nr 9233 från altimumdelta)
5.0-12972 5 månader, 2 veckor sedan Android: Suppress warnings in EmulationActivity (begäran nr 9223 från Ebola16)
5.0-12970 5 månader, 2 veckor sedan Android: Update IR sensitivity default values (begäran nr 9209 från Ebola16)
5.0-12968 5 månader, 2 veckor sedan Fix dereferencing nullptr BootParameters (begäran nr 9226 från JosJuice)
5.0-12966 5 månader, 2 veckor sedan Common/LinearDiskCache: Replace std::fstream with File::IOFile (begäran nr 9222 från JosJuice)
5.0-12964 5 månader, 2 veckor sedan JitArm64: Implement HLE function hooking (begäran nr 9218 från JosJuice)
5.0-12962 5 månader, 2 veckor sedan Logic & UI for "Virtual Notches" (begäran nr 9203 från nick-michael)
5.0-12960 5 månader, 2 veckor sedan Fix build on FreeBSD i386 - nullptr vs VK_NULL_HANDLE (begäran nr 9138 från martymac)
5.0-12958 5 månader, 2 veckor sedan Android/InputOverlayPointer: Don't assume surface covers whole screen (begäran nr 9215 från JosJuice)
5.0-12956 5 månader, 2 veckor sedan Android: Remove some touchscreen checks from EmulationActivity (begäran nr 9217 från JosJuice)
5.0-12954 5 månader, 2 veckor sedan Top: Set port when connecting a socket to find the default interface (begäran nr 9214 från OatmealDome)
5.0-12952 5 månader, 2 veckor sedan Socket: Abort pending operations on shutdown (begäran nr 8758 från sepalani)
5.0-12950 5 månader, 2 veckor sedan Android: Don't reset savestate time on load (begäran nr 9216 från JosJuice)
5.0-12948 5 månader, 2 veckor sedan Simplify Arm64GPRCache::Flush (begäran nr 9213 från JosJuice)