5.0-12523 5 månader, 3 veckor sedan Android: Minor cleanup (begäran nr 9042 från Ebola16)
5.0-12520 5 månader, 3 veckor sedan Android: Better GCAdapter scanning thread management (begäran nr 9052 från Ebola16)
5.0-12518 5 månader, 3 veckor sedan DiscIO: Add parameters to BlobReader::SupportsReadWiiDecrypted (begäran nr 9056 från JosJuice)
5.0-12516 5 månader, 3 veckor sedan MemoryWatcher: Do not follow invalid pointers (begäran nr 9050 från stblr)
5.0-12514 5 månader, 3 veckor sedan Android: Remove unused files (begäran nr 9058 från Ebola16)
5.0-12511 5 månader, 4 veckor sedan GCAdapter_Android: Minor cleanup (begäran nr 9049 från Ebola16)
5.0-12509 5 månader, 4 veckor sedan Code cleanup (begäran nr 9037 från shuffle2)
5.0-12483 6 månader sedan Add support for FreeBSD/arm64 (begäran nr 9053 från kit-ty-kate)
5.0-12481 6 månader sedan Thread names (begäran nr 9044 från shuffle2)
5.0-12478 6 månader sedan misc vcxproj cleanup (begäran nr 9035 från shuffle2)
5.0-12466 6 månader sedan Android: Prevent getSetting ClassCastExceptions in ItemViews (begäran nr 9043 från Ebola16)
5.0-12464 6 månader sedan windows: fix build if pch were to be disabled (begäran nr 9041 från shuffle2)
5.0-12462 6 månader, 1 vecka sedan Update Windows build to use Qt 5.15.0. (begäran nr 9046 från AdmiralCurtiss)
5.0-12460 6 månader, 1 vecka sedan Translation resources sync with Transifex
5.0-12459 6 månader, 1 vecka sedan Android: Fix defaults for WiimoteContinuousScanning/EnableSpeaker (begäran nr 9024 från JosJuice)
5.0-12457 6 månader, 1 vecka sedan Android: Take RTL layout into account for menu animations (begäran nr 9034 från JosJuice)
5.0-12455 6 månader, 1 vecka sedan Fix some more GCC warnings (begäran nr 8995 från Tilka)
5.0-12452 6 månader, 1 vecka sedan IOS/USB: fix potential race condition (begäran nr 9020 från Tilka)
5.0-12449 6 månader, 1 vecka sedan vs/msbuild: fix the build generating log files in source dirs (begäran nr 9029 från shuffle2)
5.0-12447 6 månader, 1 vecka sedan UnitTests: avoid using glob to find compilation units (begäran nr 9032 från shuffle2)