4.0-6167 8 år, 7 månader sedan Avoid deadlock when adding Wiimotes (begäran nr 2362 från jdieter)
4.0-6165 8 år, 7 månader sedan Show the cursor in os x fullscreen by default. Fixes issue 8376. (begäran nr 2340 från dibas)
4.0-6163 8 år, 7 månader sedan Read opening.bnr to get names from Wii discs (begäran nr 2286 från JosJuice)
4.0-6157 8 år, 7 månader sedan VideoBackends: Implement depth copy shaders with integer math. (begäran nr 2365 från Armada651)
4.0-6155 8 år, 7 månader sedan Fix the ABI/toolchain table in Readme.md. (begäran nr 2366 från sigmabeta)
4.0-6153 8 år, 7 månader sedan Convert the Android source code to Gradle. (begäran nr 2350 från sigmabeta)
4.0-6151 8 år, 7 månader sedan D3D: StateManager::Apply no longer iterates through every texture and sampler slot (begäran nr 2364 från kayru)
4.0-6148 8 år, 7 månader sedan Add Android build instructions to Readme.md. (begäran nr 2363 från sigmabeta)
4.0-6146 8 år, 7 månader sedan Ignore vim swapfiles (begäran nr 2360 från darkengine-io)
4.0-6144 8 år, 7 månader sedan VideoCommon: Implement EFB dumping for both backends. (begäran nr 2356 från Armada651)
4.0-6142 8 år, 7 månader sedan Fix dead link (begäran nr 2355 från sjef)
4.0-6140 8 år, 7 månader sedan Add missing ifdefs around GCAdapter code in Controller config (begäran nr 2354 från mathieui)
4.0-6138 8 år, 7 månader sedan Add a background thread to detect the GC adapter (begäran nr 2330 från mathieui)
4.0-6135 8 år, 7 månader sedan Change about page branch info to wxStaticText (begäran nr 2351 från illuminatedgeek)
4.0-6131 8 år, 7 månader sedan DolphinWX: Fix branch information display in the about dialog. (begäran nr 2348 från lioncash)
4.0-6128 8 år, 7 månader sedan Silence -Wshadow and -Wsign-compare warnings. (begäran nr 2342 från rohit-n)
4.0-6126 8 år, 7 månader sedan Fix DOL crash caused by VolumeHandler removal (begäran nr 2347 från JosJuice)
4.0-6124 8 år, 7 månader sedan Make OC slider match enabled state on window load (begäran nr 2346 från illuminatedgeek)
4.0-6122 8 år, 7 månader sedan Add size to CPU clock override slider (begäran nr 2344 från illuminatedgeek)
4.0-6120 8 år, 7 månader sedan FrameTools: Simplify some wx string translation marking (begäran nr 2336 från lioncash)