4.0-1234 7 år, 7 månader sedan Remove superfluous bit shift (begäran nr 189 från Jezze)
4.0-1232 7 år, 7 månader sedan Fixes warnings that Clang 3.4 exposes on Android. (begäran nr 188 från Sonicadvance1)
4.0-1230 7 år, 7 månader sedan Fix the Android build when using clang 3.4 (begäran nr 187 från Sonicadvance1)
4.0-1228 7 år, 7 månader sedan Fix building the release APK with gradle. (begäran nr 186 från Sonicadvance1)
4.0-1226 7 år, 7 månader sedan Fix arch detection on x86. (begäran nr 183 från Sonicadvance1)
4.0-1222 7 år, 7 månader sedan Cleanup stuff (begäran nr 159 från Tilka)
4.0-1214 7 år, 7 månader sedan Remove unused function PanicAlertToVideo from Core.cpp. (begäran nr 181 från lioncash)
4.0-1212 7 år, 7 månader sedan Save bHLE_BS2 to config cache before it can be changed while booting. (begäran nr 170 från RachelBryk)
4.0-1210 7 år, 7 månader sedan Clean up a little bit of the PHackSettings. (begäran nr 178 från lioncash)
4.0-1208 7 år, 7 månader sedan Prevent VideoConfig inheritance. (begäran nr 177 från lioncash)
4.0-1206 7 år, 7 månader sedan Fix the Android build's configuration setting/getting (begäran nr 166 från Sonicadvance1)
4.0-1204 7 år, 7 månader sedan Remove the extra parameters field from the PH. (begäran nr 172 från Linktothepast)
4.0-1202 7 år, 7 månader sedan Fix extracting dols. (begäran nr 169 från RachelBryk)
4.0-1200 7 år, 7 månader sedan Make WiiSocket function names conform to the coding style. (begäran nr 161 från lioncash)
4.0-1198 7 år, 7 månader sedan Kill off some usages of c_str. (begäran nr 164 från lioncash)
4.0-1196 7 år, 7 månader sedan Fix extracting files on partition > 0. (begäran nr 168 från RachelBryk)
4.0-1194 7 år, 7 månader sedan MemoryInterface: properly register region MMIOs. (begäran nr 165 från delroth)
4.0-1192 7 år, 7 månader sedan Change pixel processing to use integer arithmetic. (begäran nr 68 från neobrain)
4.0-1146 7 år, 7 månader sedan Simplify boolean toggling in the TASInputDlg. (begäran nr 162 från lioncash)
4.0-1144 7 år, 7 månader sedan Fix a typo in DSPSymbols. (DisasssembleRange -> DisassembleRange) (begäran nr 163 från lioncash)