4.0-3490 8 år, 2 månader sedan Jit64: Change a NULL to nullptr (begäran nr 1204 från lioncash)
4.0-3488 8 år, 2 månader sedan Fix IR input display. (begäran nr 1193 från RachelBryk)
4.0-3486 8 år, 2 månader sedan Add support for cc and nunchuck in input display. (begäran nr 1189 från RachelBryk)
4.0-3484 8 år, 2 månader sedan dsp int timing tweak (begäran nr 1155 från booto)
4.0-3482 8 år, 2 månader sedan Added missing game settings files (begäran nr 1178 från Stevoisiak)
4.0-3475 8 år, 2 månader sedan AudioCommon: Prefix soundStream global with g_ (begäran nr 1187 från lioncash)
4.0-3473 8 år, 2 månader sedan MMU: support loads/stores that cross page boundaries (begäran nr 1176 från FioraAeterna)
4.0-3471 8 år, 2 månader sedan Cleanup Renderer::CalculateTargetSize(), and allow IRs higher than 4x to be set via INI. (begäran nr 578 från RachelBryk)
4.0-3469 8 år, 2 månader sedan JIT+Emitter: support locking flags (begäran nr 1166 från FioraAeterna)
4.0-3467 8 år, 2 månader sedan Create new Movie menu. (begäran nr 1134 från RachelBryk)
4.0-3465 8 år, 2 månader sedan DSPJitRegCache: Use std::array to represent the register arrays (begäran nr 1177 från lioncash)
4.0-3463 8 år, 2 månader sedan Replaced GCM functions with ISO functions (begäran nr 1180 från Stevoisiak)
4.0-3461 8 år, 2 månader sedan Remove useless STACKALIGN macro. (begäran nr 1190 från comex)
4.0-3459 8 år, 2 månader sedan NetPlayClient: Remove unused macro (begäran nr 1186 från lioncash)
4.0-3457 8 år, 2 månader sedan Fix focus detection on OS X by replacing wxGetActiveWindow with wxWindow... (begäran nr 1191 från comex)
4.0-3455 8 år, 2 månader sedan ReadDataFromFifo is always called with len = 32. Remove the parameter t... (begäran nr 1188 från comex)
4.0-3453 8 år, 2 månader sedan Debug: fix display of instructions in virtual memory in MMU games (begäran nr 1167 från FioraAeterna)
4.0-3451 8 år, 2 månader sedan JIT: fix carry merging across breakpoints (begäran nr 1164 från FioraAeterna)
4.0-3449 8 år, 2 månader sedan JIT: enable block linking and idle skipping in debug mode (begäran nr 1159 från FioraAeterna)
4.0-3447 8 år, 2 månader sedan JIT: merge lbz + extsb (begäran nr 1150 från FioraAeterna)