4.0-1586 8 år, 6 månader sedan SW backend: use VideoCommon XFRegisters struct. (begäran nr 269 från magumagu)
4.0-1581 8 år, 6 månader sedan make IOCTL_SO_GETHOSTID more accurate on Windows (begäran nr 374 från ToadKing)
4.0-1577 8 år, 6 månader sedan Video backends: fix behavior of "konst" TEV inputs. (begäran nr 368 från magumagu)
4.0-1575 8 år, 6 månader sedan VertexLoaderManager: Remove unused function. (begäran nr 375 från degasus)
4.0-1573 8 år, 6 månader sedan OGL/VertexManager: Remove unused variable. (begäran nr 366 från Jezze)
4.0-1571 8 år, 6 månader sedan Opcode decoding: 0xC0 isn't a valid command. (begäran nr 354 från magumagu)
4.0-1569 8 år, 6 månader sedan Add a std::make_unique implementation (Common/StdMakeUnique.h) (begäran nr 351 från Tilka)
4.0-1564 8 år, 6 månader sedan D3D: Don't pass D3D10_SHADER_WARNINGS_ARE_ERRORS to the compiler in debug builds. (begäran nr 359 från shuffle2)
4.0-1562 8 år, 6 månader sedan Add japanese strings (begäran nr 358 från SeannyM)
4.0-1560 8 år, 6 månader sedan Move the header guard before the includes in VideoCommon's Statistics.h (begäran nr 341 från lioncash)
4.0-1558 8 år, 6 månader sedan [Android] Change default EFB copy method from disabled to texture. (begäran nr 349 från Sonicadvance1)
4.0-1556 8 år, 6 månader sedan Adds support for the PP shaders in the Android UI. (begäran nr 346 från Sonicadvance1)
4.0-1554 8 år, 6 månader sedan Fixes our post processing shaders so they work under OpenGL ES 3.0 (begäran nr 348 från Sonicadvance1)
4.0-1552 8 år, 6 månader sedan Revert "x64FPURoundMode: always set x87 precision" (begäran nr 357 från shuffle2)
4.0-1550 8 år, 6 månader sedan Jit64: implement tw/twi more accurately (begäran nr 335 från Tilka)
4.0-1548 8 år, 6 månader sedan [windows] Fix debug build memory leaks. (begäran nr 352 från shuffle2)
4.0-1546 8 år, 7 månader sedan Shader cleanup (begäran nr 185 från degasus)
4.0-1535 8 år, 7 månader sedan GCMemcard: fix edge case of adding to a fragmented memcard. (begäran nr 330 från LPFaint99)
4.0-1533 8 år, 7 månader sedan XFB width/height handling fixes (begäran nr 336 från magumagu)
4.0-1529 8 år, 7 månader sedan OpenGL: delete unused function parameter in TextureConverter. (begäran nr 339 från magumagu)