5.0-13083 2 månader sedan Core/Movie: Fix a likely out-of-bounds read for PanicAlertT (begäran nr 9270 från leoetlino)
5.0-13081 2 månader sedan Fix Super Mario Sunshine debug cubes (originally PR #4601 by stenzek) (begäran nr 9122 från Pokechu22)
5.0-13078 2 månader sedan Common: Assert that translatable strings use positional arguments (begäran nr 9269 från JosJuice)
5.0-13075 2 månader sedan Android: Fix IllegalStateException on startup (begäran nr 9266 från JosJuice)
5.0-13073 2 månader sedan Core: Fix invalid lambda captures (begäran nr 9267 från leoetlino)
5.0-13071 2 månader sedan Core: Convert logging over to fmt pt.2 (begäran nr 9263 från lioncash)
5.0-13069 2 månader sedan DSP: Fix one DEBUG_LOG call (begäran nr 9264 från leoetlino)
5.0-13067 2 månader sedan Common/Log: Add compile-time format string checks (begäran nr 9260 från leoetlino)
5.0-13063 2 månader sedan Vulkan: fix validation error in bSupportsGeometryShaders=false case (begäran nr 9130 från flto)
5.0-13061 2 månader sedan DolphinQt: Add Show/Hide All options to gamelist region menu (begäran nr 9210 från Dentomologist)
5.0-13059 2 månader sedan Game INI Changes (begäran nr 9212 från nf6429)
5.0-13056 2 månader sedan Android: Remove hacks for Wii Remote extension setting, round 2 (begäran nr 9170 från JosJuice)
5.0-13054 2 månader sedan Android: Re-add motionControlsEnabled to clearWiimoteNewIniLinkedPreferences (begäran nr 9193 från JosJuice)
5.0-13051 2 månader sedan WiimoteEmu: Implement extension encryption edge case. (begäran nr 9220 från jordan-woyak)
5.0-13049 2 månader sedan FrameDump Logging: Separate log type and migrate to fmt (begäran nr 9239 från altimumdelta)
5.0-13047 2 månader sedan Fix updater not always cleaning up temp directory (begäran nr 9247 från Dentomologist)
5.0-13045 2 månader sedan Core: Convert logging over to fmt pt. 1 (begäran nr 9258 från lioncash)
5.0-13043 2 månader sedan Add a Skip EFB Access Hotkey (begäran nr 9185 från Losuc)
5.0-13041 2 månader sedan Fixed non-UTF8 chars in PeakFinder.cpp (begäran nr 9259 från Strum355)
5.0-13039 2 månader sedan WiiUtils: Create Wii Shop log files when installing a WAD. (begäran nr 9261 från AdmiralCurtiss)