5.0-13583 2 månader, 1 vecka sedan msbuild: re-enable HAS_OPENGL and HAS_VULKAN (begäran nr 9479 från shuffle2)
5.0-13581 2 månader, 1 vecka sedan VideoCommon: allow Free Look to be manipulated by a quaternion (begäran nr 9366 från iwubcode)
5.0-13577 2 månader, 1 vecka sedan msbuild: Merge "Core" libs into single DolphinLib (begäran nr 9092 från shuffle2)
5.0-13564 2 månader, 1 vecka sedan MemoryWidget: Add 'Offset' and General Improvements (begäran nr 9080 från SirMangler)
5.0-13562 2 månader, 1 vecka sedan Android: Add "Import Wii Save" (begäran nr 9452 från JosJuice)
5.0-13555 2 månader, 1 vecka sedan JitArm64: Fix false positive "turned singles into doubles" asserts (begäran nr 9478 från JosJuice)
5.0-13553 2 månader, 1 vecka sedan Jit: Fix correctness issue in dcbf/dcbi/dcbst (begäran nr 9314 från smurf3tte)
5.0-13551 2 månader, 1 vecka sedan JitArm64: Avoid using X30 with BLR (begäran nr 9448 från JosJuice)
5.0-13549 2 månader, 1 vecka sedan InputCommon: Wrap remaining invalid default input expressions around `` (begäran nr 9416 från Filoppi)
5.0-13547 2 månader, 1 vecka sedan DolphinQT: Gives option to add desktop shortcut (begäran nr 9438 från shuffle2)
5.0-13545 2 månader, 1 vecka sedan Added Opacity settings for touchscreen controls (begäran nr 9439 från Darwin-Rist)
5.0-13543 2 månader, 1 vecka sedan DolphinQt: Qt 6.0 forward-compatibility changes (begäran nr 9440 från lioncash)
5.0-13537 2 månader, 1 vecka sedan DolphinQt: Move gamecube controller ui logic to its own widget (begäran nr 9467 från iwubcode)
5.0-13535 2 månader, 1 vecka sedan Qt: Fix Shake Mapping Indicator not showing deadzone (begäran nr 9449 från Filoppi)
5.0-13533 2 månader, 1 vecka sedan Qt: Fix stock input profiles being deletable (begäran nr 9450 från Filoppi)
5.0-13531 2 månader, 1 vecka sedan DolphinQt: Move wiimote controller ui logic to its own widget (begäran nr 9468 från iwubcode)
5.0-13529 2 månader, 1 vecka sedan Android: Don't show OSD messages when opening savestate menu (begäran nr 9453 från JosJuice)
5.0-13526 2 månader, 1 vecka sedan Android: Fix in-game settings changes not getting saved (begäran nr 9454 från JosJuice)
5.0-13524 2 månader, 1 vecka sedan Breakpoint from string flag parsing using token (begäran nr 9456 från trevor403)
5.0-13522 2 månader, 1 vecka sedan TraversalProto: Minor cleanup (begäran nr 9455 från lioncash)