4.0-66 7 år, 7 månader sedan Build fix.
4.0-55 7 år, 7 månader sedan PixelShaderGen: Use integer math for alpha testing and fog calculations.
4.0-54 7 år, 7 månader sedan PixelShaderGen: Store swapModeTable locally instead of globally.