4.0-66 10 år, 9 månader sedan Build fix.
4.0-55 10 år, 9 månader sedan PixelShaderGen: Use integer math for alpha testing and fog calculations.
4.0-54 10 år, 9 månader sedan PixelShaderGen: Store swapModeTable locally instead of globally.