4.0-66 8 år, 2 månader sedan Build fix.
4.0-55 8 år, 2 månader sedan PixelShaderGen: Use integer math for alpha testing and fog calculations.
4.0-54 8 år, 2 månader sedan PixelShaderGen: Store swapModeTable locally instead of globally.