5.0-14440 4 månader, 1 vecka sedan JitArm64: Use SBC/SBCS for emulating subfex (begäran nr 9819 från JosJuice)
5.0-14438 4 månader, 1 vecka sedan Jit64: subfic - Optimize constants for d != a (begäran nr 9817 från Sintendo)
5.0-14436 4 månader, 1 vecka sedan Translation resources sync with Transifex
5.0-14435 4 månader, 1 vecka sedan Common: Set bFMA to true for AArch64 (begäran nr 9816 från JosJuice)
5.0-14433 4 månader, 1 vecka sedan GameINI: Fix GFXBackend crash (begäran nr 9775 från dbrookman)
5.0-14431 4 månader, 1 vecka sedan AudioInterface: Initialize s_cpu_cycles_per_sample to a sane value. (begäran nr 9813 från AdmiralCurtiss)
5.0-14429 4 månader, 1 vecka sedan VolumeVerifier: increase problem severity for incorrectly signed TMDs (begäran nr 9753 från mbc07)
5.0-14427 4 månader, 1 vecka sedan Replace MemoryCard251 setting with generic MemoryCardSize (begäran nr 9756 från Techjar)
5.0-14424 4 månader, 1 vecka sedan Move some NetPlay-specific settings to SessionSettings (begäran nr 9809 från Techjar)
5.0-14422 4 månader, 1 vecka sedan Update buffer_storage warning message (begäran nr 9784 från PEmu2)
5.0-14420 4 månader, 1 vecka sedan AudioInterface: Fix AIDFR initialization (begäran nr 9788 från sepalani)
5.0-14418 4 månader, 1 vecka sedan Android: Stop using custom path for GameFileCache (begäran nr 9802 från JosJuice)
5.0-14416 4 månader, 1 vecka sedan NetPlay/Jit64: Avoid using software FMA (begäran nr 9804 från JosJuice)
5.0-14414 4 månader, 1 vecka sedan PowerPC: Set host CPU rounding mode on init and savestate (begäran nr 9805 från JosJuice)
5.0-14412 4 månader, 1 vecka sedan VideoCommon: Define scalar any() and all() functions in GLSL (begäran nr 9807 från Techjar)
5.0-14410 4 månader, 1 vecka sedan MsgHandler: Correct question and warning captions (begäran nr 9808 från xvrc)
5.0-14408 4 månader, 1 vecka sedan AudioPane: Remove main layout vertical stretching (begäran nr 9730 från Dentomologist)
5.0-14406 4 månader, 2 veckor sedan Qt: avoid queuing ConfigChanged() more than once (begäran nr 9606 från Filoppi)
5.0-14404 4 månader, 2 veckor sedan VideoCommon: Only include centered pixels in bounding box (begäran nr 9801 från Techjar)
5.0-14402 4 månader, 2 veckor sedan Hackfix for debug cubes (begäran nr 9532 från Pokechu22)