5.0-21612 3 veckor, 2 dagar sedan Android: Fix Gradle deprecation (begäran nr 12808 från TacoTheDank)
5.0-21610 3 veckor, 4 dagar sedan ScmRevGen: Generate Info.plist files containing the current version (begäran nr 12728 från OatmealDome)
5.0-21606 3 veckor, 5 dagar sedan DolphinTool: support WAD verification (begäran nr 12814 från Tilka)
5.0-21604 4 veckor sedan Interpreter: Fix GT when setting SO of CR (begäran nr 12796 från JosJuice)
5.0-21601 4 veckor sedan DiscIO: drop unused Volume::CheckContentIntegrity() overload (begäran nr 12804 från Tilka)
5.0-21599 4 veckor, 1 dag sedan CMake: update required compiler versions for std::bitcast support (begäran nr 12793 från Pokechu22)
5.0-21597 4 veckor, 1 dag sedan PPCAnalyst: Remove unused member isBranchTarget (begäran nr 12795 från JosJuice)
5.0-21595 4 veckor, 1 dag sedan PPCAnalyst: Fix handling of FL_READ_CR_BI (begäran nr 12802 från JosJuice)
5.0-21593 1 månad sedan Add OpenBSD/arm64 support. (begäran nr 12782 från brad0)
5.0-21591 1 månad sedan RetroAchievements - Default Badges (begäran nr 12778 från LillyJadeKatrin)
5.0-21586 1 månad sedan Android: Fix crash when no devices have outputs (begäran nr 12792 från JosJuice)
5.0-21584 1 månad sedan JitArm64: Minor mtfsfix optimization (begäran nr 12722 från JosJuice)
5.0-21582 1 månad sedan use pkg-config to find libfmt (begäran nr 12768 från guijan)
5.0-21580 1 månad sedan use pkg-config to find libusb (begäran nr 12767 från guijan)
5.0-21578 1 månad sedan Externals: Update minizip-ng to 4.0.5 and convert to submodule (begäran nr 12736 från mitaclaw)
5.0-21572 1 månad sedan VideoCommon: More specific subgroup op bugs (begäran nr 12537 från TellowKrinkle)
5.0-21567 1 månad sedan InputCommon: Fix unnecessary "Modifier/Range" ini file entries. (begäran nr 12711 från jordan-woyak)
5.0-21565 1 månad sedan JitArm64: Skip temp regs where possible (begäran nr 12764 från Sintendo)
5.0-21559 1 månad sedan VideoCommon: use imgui input queue for mouse clicks (begäran nr 12787 från iwubcode)
5.0-21557 1 månad sedan DolphinQt: trigger frame advance from hotkeys on the host thread (begäran nr 12788 från iwubcode)