5.0-12237 3 månader sedan VideoCommon: Show profiler output again (begäran nr 8912 från JosJuice)
5.0-12235 3 månader sedan JitArm64: Don't assume fastmem arena is available (begäran nr 8911 från OatmealDome)
5.0-12233 3 månader sedan Feature XLink Kai BBA (begäran nr 8853 från CrunchBite)
5.0-12230 3 månader sedan FreeLookCamera: Fix savestate branch inconsistency. (begäran nr 8904 från AdmiralCurtiss)
5.0-12228 3 månader sedan Core: Call Movie::FrameUpdate per field, not per line (begäran nr 8889 från JosJuice)
5.0-12226 3 månader sedan Core / VideoCommon / DolphinQt - allow tweaking freelook camera's field of view (begäran nr 8820 från iwubcode)
5.0-12219 3 månader sedan NetworkWidget: Add Blocking column (begäran nr 8808 från sepalani)
5.0-12217 3 månader, 1 vecka sedan DiscIO: Deduplicate some VolumeGC/VolumeWii code (begäran nr 8900 från JosJuice)
5.0-12215 3 månader, 1 vecka sedan DolphinQt: Fix some warnings in ConvertDialog (begäran nr 8899 från JosJuice)
5.0-12212 3 månader, 1 vecka sedan DolphinQt: Add columns with file format details (begäran nr 8897 från JosJuice)
5.0-12210 3 månader, 1 vecka sedan Replace Windows CMake lambda constexpr capture workaround (begäran nr 8898 från JosJuice)
5.0-12208 3 månader, 1 vecka sedan Make SO_POLL complete asynchronously in IOS_NET SO (begäran nr 8813 från nbouteme)
5.0-12206 3 månader, 1 vecka sedan Show file format details in game properties (begäran nr 8891 från JosJuice)
5.0-12204 3 månader, 1 vecka sedan Include SRAM in savestates (begäran nr 7396 från Techjar)
5.0-12202 3 månader, 1 vecka sedan Keep memory card header and use it to reinitialize GCI folders on mismatch. (Fix savestate with GCI folders) (begäran nr 8879 från AdmiralCurtiss)
5.0-12196 3 månader, 1 vecka sedan Translation resources sync with Transifex
5.0-12195 3 månader, 1 vecka sedan DolphinQt: Show version number for WIA/RVZ introduction (begäran nr 8892 från JosJuice)
5.0-12193 3 månader, 1 vecka sedan Android: Android INI section and make platform tab selection an INI setting (begäran nr 8803 från Ebola16)
5.0-12190 3 månader, 1 vecka sedan Android: Separate GameCube overlay refresh logic (begäran nr 8739 från Ebola16)
5.0-12188 3 månader, 1 vecka sedan Add support for the WIA and RVZ disc image formats (begäran nr 8538 från JosJuice)