5.0-12076 1 månad, 2 veckor sedan Android TV: Add Open File and Install WAD (begäran nr 8821 från Ebola16)
5.0-12074 1 månad, 2 veckor sedan VideoCommon/ShaderGenCommon: Convert helper functions over to fmt where applicable (begäran nr 8532 från lioncash)
5.0-12071 1 månad, 2 veckor sedan FramebufferManager: Copy to color format for depth readbacks on GLES (begäran nr 8828 från stenzek)
5.0-12069 1 månad, 2 veckor sedan DSP/Interpreter: simplify opcode table by masking (begäran nr 8831 från Tilka)
5.0-12066 1 månad, 2 veckor sedan Migrate video backend setting to the new config system (begäran nr 8792 från leoetlino)
5.0-12064 1 månad, 2 veckor sedan IOS/KD: Implement IOCTL_NWC24_REQUEST_SHUTDOWN (begäran nr 8800 från sepalani)
5.0-12062 1 månad, 2 veckor sedan Common / Core: Update StringUtil to allow specifying the base (begäran nr 8826 från iwubcode)
5.0-12060 1 månad, 2 veckor sedan CheckNAND: Delete RFL_DB.dat if empty (begäran nr 8830 från JosJuice)
5.0-12058 1 månad, 3 veckor sedan Add /dev/dolphin interface to allow game to read the REAL product code (begäran nr 8771 från Leseratte10)
5.0-12056 1 månad, 3 veckor sedan Android: Consistent TODO formatting (begäran nr 8799 från Ebola16)
5.0-12054 1 månad, 3 veckor sedan Translation resources sync with Transifex
5.0-12053 1 månad, 3 veckor sedan DolphinQt: Fix freelook description typos (begäran nr 8822 från JosJuice)
5.0-12051 1 månad, 3 veckor sedan Externals/licenses: add bzip2 link and update googletest (begäran nr 8818 från Tilka)
5.0-12049 1 månad, 3 veckor sedan DolphinQt: Remove another usage of QFontMetrics::width (begäran nr 8816 från JosJuice)
5.0-12047 1 månad, 3 veckor sedan Config: Migrate SSL options to Onion config (begäran nr 8812 från sepalani)
5.0-12045 1 månad, 3 veckor sedan DSP: fix DSPTool build and update register table (begäran nr 8814 från Tilka)
5.0-12040 1 månad, 3 veckor sedan WiiRoot: Fix empty files being created when source is missing (begäran nr 8802 från leoetlino)
5.0-12038 1 månad, 3 veckor sedan Core: Add support for booting a save state from command line (begäran nr 8797 från iwubcode)
5.0-12036 1 månad, 3 veckor sedan Expand freelook camera with control options (begäran nr 8767 från iwubcode)
5.0-12031 2 månader sedan Externals: Add zstd (begäran nr 8811 från JosJuice)