5.0-10831 3 månader, 1 vecka sedan Update WiiWare INIs (begäran nr 8301 från Miksel12)
5.0-10829 3 månader, 1 vecka sedan VolumeVerifier: Show underdump warnings for WBFS/CISO too (begäran nr 8204 från JosJuice)
5.0-10827 3 månader, 1 vecka sedan Added (held) key for relative input (begäran nr 8172 från nokturnusmf)
5.0-10825 3 månader, 1 vecka sedan Core/Core: Use fmt where applicable (begäran nr 8226 från lioncash)
5.0-10823 3 månader, 1 vecka sedan DolphinQt/Config/ARCodeWidget: Avoid unnecessary disk operations (begäran nr 8277 från lioncash)
5.0-10814 3 månader, 1 vecka sedan StringUtil: Use std::string_view more (begäran nr 8233 från JosJuice)
5.0-10811 3 månader, 1 vecka sedan TitleDatabase: Don't crash on unknown language (begäran nr 8223 från JosJuice)
5.0-10809 3 månader, 1 vecka sedan Add more cheat codes for Mario Golf: Toadstool Tour (begäran nr 8260 från chungy)
5.0-10807 3 månader, 1 vecka sedan UICommon/NetPlayIndex: Minor interface cleanup (begäran nr 8290 från lioncash)
5.0-10800 3 månader, 1 vecka sedan WinUpdater: Properly hide window on startup as intended (begäran nr 8298 från CookiePLMonster)
5.0-10797 3 månader, 1 vecka sedan VolumeVerifier: Allocate QProgressDialog on stack (begäran nr 8306 från JosJuice)
5.0-10795 3 månader, 1 vecka sedan Fix problems with running VolumeVerifier on very small disc images (begäran nr 8303 från JosJuice)
5.0-10793 3 månader, 1 vecka sedan VolumeVerifier: Performance improvements (begäran nr 8299 från JosJuice)
5.0-10790 3 månader, 1 vecka sedan VideoCommon/OnScreenDisplay: Minor cleanup (begäran nr 8269 från lioncash)
5.0-10784 3 månader, 1 vecka sedan DolphinQt: Add bug tracker button (begäran nr 8297 från Miksel12)
5.0-10782 3 månader, 1 vecka sedan DolphinQt: Replace unnecessary QStringLiterals with alternatives where applicable (begäran nr 8271 från lioncash)
5.0-10780 3 månader, 1 vecka sedan Fix CPU EFB access on Adreno with Vulkan backend (begäran nr 8276 från stenzek)
5.0-10777 3 månader, 1 vecka sedan VideoCommon/TextureCacheBase: Make OnConfigChanged's parameter a const reference (begäran nr 8293 från lioncash)
5.0-10774 3 månader, 1 vecka sedan Fix for Android version crashing when changing rotation on settings screen (begäran nr 8288 från allanxp4)
5.0-10772 3 månader, 1 vecka sedan VideoCommon/RenderBase: Make functions const where applicable (begäran nr 8294 från lioncash)