5.0-11945 1 månad, 1 vecka sedan RSO: Auto-detect RSO location in RAM (begäran nr 8668 från sepalani)
5.0-11942 1 månad, 1 vecka sedan Remove warnings of -Wsign-compare (begäran nr 8689 från howard0su)
5.0-11940 1 månad, 1 vecka sedan Cleanup warnings of -Wswitch (begäran nr 8694 från howard0su)
5.0-11938 1 månad, 1 vecka sedan HW: cleanup warnings of -Wtype-limits (begäran nr 8695 från howard0su)
5.0-11936 1 månad, 1 vecka sedan Android: Fix MenuTag typo (begäran nr 8769 från Ebola16)
5.0-11934 1 månad, 1 vecka sedan SettingsHandler: Don't output null bytes (begäran nr 8704 från JosJuice)
5.0-11932 1 månad, 1 vecka sedan Debugger: Add a Network widget (begäran nr 8753 från sepalani)
5.0-11930 1 månad, 1 vecka sedan Android: Use touch emulation of IR by default (begäran nr 8729 från JosJuice)
5.0-11928 1 månad, 1 vecka sedan Match path type to BundleUtilities when running fixup_bundle (begäran nr 8707 från tellowkrinkle)
5.0-11926 1 månad, 1 vecka sedan Don't defer EFB Copies to RAM - PMTTYD Issues (begäran nr 8766 från teconmoon)
5.0-11924 1 månad, 1 vecka sedan Qt: Display default Paths (begäran nr 8710 från Ebola16)
5.0-11922 1 månad, 1 vecka sedan Android: Split General settings (begäran nr 8709 från Ebola16)
5.0-11919 1 månad, 1 vecka sedan AudioPane: Do not enable DPL II quality slider with HLE audio on init (begäran nr 8719 från CookiePLMonster)
5.0-11917 1 månad, 1 vecka sedan Qt/GameList: Use KeyPress instead of KeyRelease (begäran nr 8723 från seanyeh)
5.0-11915 1 månad, 1 vecka sedan Respect Core::WantsDeterminism for DNS servers on Linux (begäran nr 8726 från xperia64)
5.0-11913 1 månad, 1 vecka sedan Cleanup warnings of -Wmissing-declarations (begäran nr 8696 från howard0su)
5.0-11911 1 månad, 1 vecka sedan Qt/Debugger: Refresh on savestate load. (begäran nr 8745 från AdmiralCurtiss)
5.0-11909 1 månad, 1 vecka sedan Android: Add Install WAD to menu_game_grid (begäran nr 8748 från Ebola16)
5.0-11906 1 månad, 1 vecka sedan WiimoteEmu: Apply "Tilt" and "Point" rotations separately for proper tilted pointing. (begäran nr 8751 från jordan-woyak)
5.0-11903 1 månad, 1 vecka sedan Externals: Add bzip2 and libLZMA. (begäran nr 8762 från degasus)