5.0-12378 4 månader sedan Translation resources sync with Transifex
5.0-12377 4 månader sedan Android: Clear game profiles and GameSettings (begäran nr 8966 från Ebola16)
5.0-12375 4 månader sedan Android: Settings and Emulation activities skip (Tv)MainActivity library rescan (begäran nr 8978 från Ebola16)
5.0-12373 4 månader sedan Android: Add Log Configuration to UI (begäran nr 7252 från Ebola16)
5.0-12371 4 månader sedan Android: Add Pause / Unpause Emulation Toggle (begäran nr 8858 från Ebola16)
5.0-12369 4 månader sedan OnScreenDisplay: fix names rgba -> argb (begäran nr 8997 från Felk)
5.0-12367 4 månader sedan Fix crash when using DSP LLE with CPU interpreter (or fastmem off) (begäran nr 8731 från Pokechu22)
5.0-12364 4 månader sedan DolphinQt: Don't capture local pointer by reference (begäran nr 8994 från JosJuice)
5.0-12362 4 månader sedan Android: Remove touchscreen check for rumble (begäran nr 8991 från JosJuice)
5.0-12360 4 månader sedan DiscIO: Fix conversion warning (begäran nr 8990 från JosJuice)
5.0-12358 4 månader sedan CMake: Add -D_SILENCE_CXX17_CODECVT_HEADER_DEPRECATION_WARNING (begäran nr 8993 från JosJuice)
5.0-12356 4 månader sedan DolphinQt: Show a warning when launching an NKit disc image (begäran nr 8875 från JosJuice)
5.0-12354 4 månader sedan Curl: For windows cmake builds, build curl with schannel/winssl capability (begäran nr 8984 från r2dliu)
5.0-12352 4 månader sedan VideoCommon: Don't round the refresh rate (begäran nr 8988 från JosJuice)
5.0-12350 4 månader sedan Android: Set preferMinimalPostProcessing="true" (begäran nr 8989 från JosJuice)
5.0-12348 4 månader, 1 vecka sedan INI updates (begäran nr 8979 från Miksel12)
5.0-12346 4 månader, 1 vecka sedan WiimoteEmu: Mark several getters as const (begäran nr 8982 från lioncash)
5.0-12344 4 månader, 1 vecka sedan Fix some GCC warnings (begäran nr 8980 från Tilka)
5.0-12336 4 månader, 1 vecka sedan GameSettings: SafeTextureCacheColorSamples for SEUPEY and SEVPEY (begäran nr 8977 från chungy)
5.0-12334 4 månader, 1 vecka sedan DolphinQt / VideoCommon: Add additional texture dumping options (begäran nr 8793 från iwubcode)