5.0-14544 3 månader, 2 veckor sedan NetPlay: Refactor some functions into a common header (begäran nr 9763 från Techjar)
5.0-14542 3 månader, 2 veckor sedan VertexLoaderTest: Fix memset assignment warning (begäran nr 9595 från Dentomologist)
5.0-14540 3 månader, 2 veckor sedan Use SPDX for Dolphin licensing info (begäran nr 9862 från delroth)
5.0-14531 3 månader, 2 veckor sedan UpdaterCommon: Fix code signing error after updating on macOS (begäran nr 9858 från OatmealDome)
5.0-14529 3 månader, 2 veckor sedan macOS: Untranslocate the app bundle's path for the updater (begäran nr 8915 från OatmealDome)
5.0-14525 3 månader, 2 veckor sedan Change the names for shader compilation settings (begäran nr 8416 från JosJuice)
5.0-14523 3 månader, 2 veckor sedan Allow post-processing shaders to query reciprocal of window resolution (begäran nr 9640 från v1993)
5.0-14521 3 månader, 3 veckor sedan Android: Add Fallback Region setting to GUI (begäran nr 9843 från JosJuice)
5.0-14519 3 månader, 3 veckor sedan Translation resources sync with Transifex
5.0-14518 3 månader, 3 veckor sedan DiscIO: Add workaround for MSVC ARM64 ICE (begäran nr 9855 från JosJuice)
5.0-14516 3 månader, 3 veckor sedan SI: Don't cancel transfer with TSTART=0 (begäran nr 9853 från Bonta0)
5.0-14514 3 månader, 3 veckor sedan DVDInterface: Don't evict cache block i unless block i + 2 was read (begäran nr 9847 från JosJuice)
5.0-14511 3 månader, 3 veckor sedan WiimoteScannerDarwin: fix hang on quit and clean up (begäran nr 9839 från OatmealDome)
5.0-14504 3 månader, 3 veckor sedan JitArm64: Fix MSVC warning '~': zero extending 'u32' to 'u64' (begäran nr 9856 från JosJuice)
5.0-14502 3 månader, 3 veckor sedan DVDInterface: Fix decrypting reads clearing the drive state (begäran nr 9852 från Pokechu22)
5.0-14500 3 månader, 3 veckor sedan Fix FPRF handling of denormal singles (begäran nr 9811 från JosJuice)
5.0-14495 3 månader, 3 veckor sedan JitArm64: Handle SO and LT simultaneously in mfcr (begäran nr 9851 från JosJuice)
5.0-14493 3 månader, 4 veckor sedan x64Emitter: remove unused x87 instructions (begäran nr 9849 från Tilka)
5.0-14491 3 månader, 4 veckor sedan Jit64: addx revisited (begäran nr 9464 från Sintendo)
5.0-14489 3 månader, 4 veckor sedan PowerPC: move SO bit to a more convenient location (begäran nr 9850 från Tilka)