5.0-12099 3 månader, 3 veckor sedan Android: Add option to disallow SD card writes (begäran nr 8854 från Ebola16)
5.0-12097 3 månader, 3 veckor sedan DSP: fix typos and improve docs (begäran nr 8852 från Tilka)
5.0-12094 3 månader, 3 veckor sedan Qt/GameListModel: Use absolutePath for file path column (begäran nr 8847 från Techjar)
5.0-12092 3 månader, 3 veckor sedan Fix build (begäran nr 8848 från JosJuice)
5.0-12088 3 månader, 4 veckor sedan Replace usage of std::result_of with std::invoke_result (begäran nr 8841 från Techjar)
5.0-12086 4 månader sedan DSPSpy: fix register editing using GC pad on Wii (begäran nr 8837 från Tilka)
5.0-12081 4 månader sedan Translation resources sync with Transifex
5.0-12080 4 månader sedan Core: Use window instead of surface for ControllerInterface updates (begäran nr 8829 från stenzek)
5.0-12078 4 månader sedan FramebufferManager: Fix invalid readback of EFB D24S8 depth (begäran nr 8827 från stenzek)
5.0-12076 4 månader sedan Android TV: Add Open File and Install WAD (begäran nr 8821 från Ebola16)
5.0-12074 4 månader sedan VideoCommon/ShaderGenCommon: Convert helper functions over to fmt where applicable (begäran nr 8532 från lioncash)
5.0-12071 4 månader sedan FramebufferManager: Copy to color format for depth readbacks on GLES (begäran nr 8828 från stenzek)
5.0-12069 4 månader, 1 vecka sedan DSP/Interpreter: simplify opcode table by masking (begäran nr 8831 från Tilka)
5.0-12066 4 månader, 1 vecka sedan Migrate video backend setting to the new config system (begäran nr 8792 från leoetlino)
5.0-12064 4 månader, 1 vecka sedan IOS/KD: Implement IOCTL_NWC24_REQUEST_SHUTDOWN (begäran nr 8800 från sepalani)
5.0-12062 4 månader, 1 vecka sedan Common / Core: Update StringUtil to allow specifying the base (begäran nr 8826 från iwubcode)
5.0-12060 4 månader, 1 vecka sedan CheckNAND: Delete RFL_DB.dat if empty (begäran nr 8830 från JosJuice)
5.0-12058 4 månader, 1 vecka sedan Add /dev/dolphin interface to allow game to read the REAL product code (begäran nr 8771 från Leseratte10)
5.0-12056 4 månader, 1 vecka sedan Android: Consistent TODO formatting (begäran nr 8799 från Ebola16)
5.0-12054 4 månader, 1 vecka sedan Translation resources sync with Transifex