5.0-13452 3 månader, 2 veckor sedan Patches for Resident Evil 2/3 audio issues (begäran nr 9308 från smurf3tte)
5.0-13449 3 månader, 2 veckor sedan Rename "Use Fullscreen" setting to "Start in Fullscreen" (begäran nr 9405 från Filoppi)
5.0-13447 3 månader, 2 veckor sedan IOS: WD and NCD fixes (begäran nr 9300 från leoetlino)
5.0-13442 3 månader, 2 veckor sedan Rehabilitate Haiku support. (begäran nr 9323 från waddlesplash)
5.0-13440 3 månader, 2 veckor sedan Make WiiSave::Import() behave closer to the Wii System Menu's SD Card save copying. (begäran nr 9409 från AdmiralCurtiss)
5.0-13434 3 månader, 2 veckor sedan Fix typos and code coding conventions (begäran nr 9404 från Filoppi)
5.0-13430 3 månader, 2 veckor sedan Fix DualShockUDP not adding/removing devices correctly (begäran nr 9418 från Filoppi)
5.0-13428 3 månader, 2 veckor sedan Externals: Link against required libraries (begäran nr 9420 från MerryMage)
5.0-13426 3 månader, 2 veckor sedan DSP: Fix write masks on AUDIO_*/AR_* MMIO registers (begäran nr 9392 från smurf3tte)
5.0-13424 3 månader, 2 veckor sedan BitUtils: __builtin_clz is undefined when value == 0 (begäran nr 9422 från MerryMage)
5.0-13422 3 månader, 2 veckor sedan Fix cursor going to +infinite if the window size was 0 (begäran nr 9415 från Filoppi)
5.0-13418 3 månader, 2 veckor sedan JitArm64: Do not use offsetof on non-standard-layout types (begäran nr 9421 från MerryMage)
5.0-13416 3 månader, 2 veckor sedan Arm64Emitter: Remove unused OpType enum (begäran nr 9411 från lioncash)
5.0-13414 3 månader, 2 veckor sedan Arm64Emitter: Convert ArithOption enums into enum classes (begäran nr 9410 från lioncash)
5.0-13412 3 månader, 2 veckor sedan JitArm64_Tables: Construct tables at compile-time (begäran nr 9401 från lioncash)
5.0-13409 3 månader, 2 veckor sedan JitArm64_RegCache: Interface cleanup (begäran nr 9396 från lioncash)
5.0-13402 3 månader, 2 veckor sedan Arm64Emitter: Interface cleanup (begäran nr 9402 från lioncash)
5.0-13392 3 månader, 2 veckor sedan Translation resources sync with Transifex
5.0-13391 3 månader, 2 veckor sedan ArmCommon: Add missing header guard (begäran nr 9403 från lioncash)
5.0-13388 3 månader, 2 veckor sedan JitArm64_LoadStore: Explicitly annotate switch fallthrough cases (begäran nr 9399 från lioncash)