5.0-12053 4 månader, 1 vecka sedan DolphinQt: Fix freelook description typos (begäran nr 8822 från JosJuice)
5.0-12051 4 månader, 1 vecka sedan Externals/licenses: add bzip2 link and update googletest (begäran nr 8818 från Tilka)
5.0-12049 4 månader, 1 vecka sedan DolphinQt: Remove another usage of QFontMetrics::width (begäran nr 8816 från JosJuice)
5.0-12047 4 månader, 2 veckor sedan Config: Migrate SSL options to Onion config (begäran nr 8812 från sepalani)
5.0-12045 4 månader, 2 veckor sedan DSP: fix DSPTool build and update register table (begäran nr 8814 från Tilka)
5.0-12040 4 månader, 2 veckor sedan WiiRoot: Fix empty files being created when source is missing (begäran nr 8802 från leoetlino)
5.0-12038 4 månader, 2 veckor sedan Core: Add support for booting a save state from command line (begäran nr 8797 från iwubcode)
5.0-12036 4 månader, 2 veckor sedan Expand freelook camera with control options (begäran nr 8767 från iwubcode)
5.0-12031 4 månader, 2 veckor sedan Externals: Add zstd (begäran nr 8811 från JosJuice)
5.0-12028 4 månader, 2 veckor sedan cmake: add an option to control dependencies vendoring (begäran nr 8806 från delroth)
5.0-12026 4 månader, 2 veckor sedan Core/UICommon: Fix EnableScreenSaver preprocessor directive (begäran nr 8810 från Techjar)
5.0-12024 4 månader, 3 veckor sedan InputCommon: Use the Window handle when initializing DirectInput. (begäran nr 8795 från WamWooWam)
5.0-12021 4 månader, 3 veckor sedan GCAdapter: add libusb error logging on reads/writes (begäran nr 8807 från delroth)
5.0-12019 4 månader, 3 veckor sedan docs/DSP: fix $prod references (begäran nr 8801 från Tilka)
5.0-12017 4 månader, 3 veckor sedan DiscIO: Implement multithreaded compression (begäran nr 8760 från JosJuice)
5.0-12015 4 månader, 3 veckor sedan Jit: remove warning -Winvalid-offsetof (begäran nr 8687 från howard0su)
5.0-12013 4 månader, 3 veckor sedan DolphinQt: Saving and restoring NetPlay Session Browser dialog's settings. (begäran nr 8744 från cristian64)
5.0-12011 4 månader, 3 veckor sedan Debugger: Add a Thread widget (begäran nr 8686 från sepalani)
5.0-12009 4 månader, 4 veckor sedan Boot: Add ConsoleType enum class (begäran nr 8712 från sepalani)
5.0-12007 4 månader, 4 veckor sedan Remove redundant "Emulation" from "DSP HLE Emulation" (begäran nr 8790 från leoetlino)