5.0-13059 1 vecka, 4 dagar sedan Game INI Changes (begäran nr 9212 från nf6429)
5.0-13056 1 vecka, 4 dagar sedan Android: Remove hacks for Wii Remote extension setting, round 2 (begäran nr 9170 från JosJuice)
5.0-13054 1 vecka, 4 dagar sedan Android: Re-add motionControlsEnabled to clearWiimoteNewIniLinkedPreferences (begäran nr 9193 från JosJuice)
5.0-13051 1 vecka, 4 dagar sedan WiimoteEmu: Implement extension encryption edge case. (begäran nr 9220 från jordan-woyak)
5.0-13049 1 vecka, 4 dagar sedan FrameDump Logging: Separate log type and migrate to fmt (begäran nr 9239 från altimumdelta)
5.0-13047 1 vecka, 4 dagar sedan Fix updater not always cleaning up temp directory (begäran nr 9247 från Dentomologist)
5.0-13045 1 vecka, 4 dagar sedan Core: Convert logging over to fmt pt. 1 (begäran nr 9258 från lioncash)
5.0-13043 1 vecka, 5 dagar sedan Add a Skip EFB Access Hotkey (begäran nr 9185 från Losuc)
5.0-13041 1 vecka, 5 dagar sedan Fixed non-UTF8 chars in PeakFinder.cpp (begäran nr 9259 från Strum355)
5.0-13039 1 vecka, 5 dagar sedan WiiUtils: Create Wii Shop log files when installing a WAD. (begäran nr 9261 från AdmiralCurtiss)
5.0-13037 1 vecka, 6 dagar sedan Translation resources sync with Transifex
5.0-13036 1 vecka, 6 dagar sedan VideoCommon: Migrate over to fmt (begäran nr 9248 från lioncash)
5.0-13034 1 vecka, 6 dagar sedan DolphinQt: Don't return 0x04 bytes from tr (begäran nr 9246 från JosJuice)
5.0-13032 1 vecka, 6 dagar sedan DolphinQt: Avoid leaking the GameListModel instance to gracefully shutdown the GameTracker and prevent a crash on exit (begäran nr 7714 från cristian64)
5.0-13024 1 vecka, 6 dagar sedan IP/Top: Add missing sockopt (begäran nr 9251 från sepalani)
5.0-13022 1 vecka, 6 dagar sedan Android: Add @Keep annotation to things accessed using JNI (begäran nr 9256 från JosJuice)
5.0-13020 1 vecka, 6 dagar sedan Remove a redundant i18n comment (begäran nr 9257 från JosJuice)
5.0-13018 2 veckor sedan Use positional arguments in all translatable fmt strings (begäran nr 9253 från JosJuice)
5.0-13016 2 veckor, 1 dag sedan CMake: Bump fmt version requirement to 7.1.0 (begäran nr 9252 från JosJuice)
5.0-13014 2 veckor, 5 dagar sedan VideoBackends: Migrate logging over to fmt (begäran nr 9236 från lioncash)