5.0-12987 2 månader, 2 veckor sedan Android: Rename path variable in ConvertFragment (begäran nr 9225 från JosJuice)
5.0-12983 2 månader, 2 veckor sedan Android: Call saveSettings in EmulationActivity.onStop (begäran nr 9230 från JosJuice)
5.0-12981 2 månader, 2 veckor sedan Android: Fix jobject/jclass warnings (begäran nr 9228 från JosJuice)
5.0-12978 2 månader, 2 veckor sedan Android: Remove unnecessary WrongConstant warning suppression (begäran nr 9231 från Ebola16)
5.0-12976 2 månader, 2 veckor sedan UberShaderPixel: Migrate over to fmt (begäran nr 9197 från lioncash)
5.0-12974 2 månader, 2 veckor sedan CPUDetect: Indicate slow PDEP/PEXT only for Zen1/+/2 (Family 23) (begäran nr 9233 från altimumdelta)
5.0-12972 2 månader, 2 veckor sedan Android: Suppress warnings in EmulationActivity (begäran nr 9223 från Ebola16)
5.0-12970 2 månader, 2 veckor sedan Android: Update IR sensitivity default values (begäran nr 9209 från Ebola16)
5.0-12968 2 månader, 2 veckor sedan Fix dereferencing nullptr BootParameters (begäran nr 9226 från JosJuice)
5.0-12966 2 månader, 2 veckor sedan Common/LinearDiskCache: Replace std::fstream with File::IOFile (begäran nr 9222 från JosJuice)
5.0-12964 2 månader, 2 veckor sedan JitArm64: Implement HLE function hooking (begäran nr 9218 från JosJuice)
5.0-12962 2 månader, 2 veckor sedan Logic & UI for "Virtual Notches" (begäran nr 9203 från nick-michael)
5.0-12960 2 månader, 2 veckor sedan Fix build on FreeBSD i386 - nullptr vs VK_NULL_HANDLE (begäran nr 9138 från martymac)
5.0-12958 2 månader, 2 veckor sedan Android/InputOverlayPointer: Don't assume surface covers whole screen (begäran nr 9215 från JosJuice)
5.0-12956 2 månader, 2 veckor sedan Android: Remove some touchscreen checks from EmulationActivity (begäran nr 9217 från JosJuice)
5.0-12954 2 månader, 2 veckor sedan Top: Set port when connecting a socket to find the default interface (begäran nr 9214 från OatmealDome)
5.0-12952 2 månader, 2 veckor sedan Socket: Abort pending operations on shutdown (begäran nr 8758 från sepalani)
5.0-12950 2 månader, 2 veckor sedan Android: Don't reset savestate time on load (begäran nr 9216 från JosJuice)
5.0-12948 2 månader, 3 veckor sedan Simplify Arm64GPRCache::Flush (begäran nr 9213 från JosJuice)
5.0-12946 2 månader, 3 veckor sedan Translation resources sync with Transifex