5.0-13895 1 månad, 3 veckor sedan Jit64: Optimize divwx (begäran nr 9566 från Sintendo)
5.0-13884 1 månad, 3 veckor sedan Android: Fix rescanning on first app launch after cache clear (begäran nr 9592 från JosJuice)
5.0-13882 1 månad, 3 veckor sedan Android: Add some missing settings to Hacks section of Graphics (begäran nr 9599 från JosJuice)
5.0-13880 1 månad, 3 veckor sedan Android: Minor design tweaks to the in-game menu (begäran nr 9601 från JosJuice)
5.0-13877 1 månad, 3 veckor sedan Avoid using panic alerts in DiscIO (begäran nr 9602 från JosJuice)
5.0-13875 1 månad, 3 veckor sedan JitArm64: Constant carry flag optimizations (begäran nr 9593 från JosJuice)
5.0-13873 1 månad, 3 veckor sedan JitArm64: Fix broken format strings in Arm64RegCache (begäran nr 9598 från JosJuice)
5.0-13871 1 månad, 4 veckor sedan JitArm64: Optimize general case of srawx (begäran nr 9586 från JosJuice)
5.0-13869 2 månader sedan Arm64Gen: Convert ARM64Reg to enum class (begäran nr 9494 från Dentomologist)
5.0-13867 2 månader sedan VolumeVerifier: Fix potential crash when cancelling (begäran nr 9573 från JosJuice)
5.0-13865 2 månader sedan DiscIO: Fix reading certain WIA chunks with many exceptions (begäran nr 9570 från JosJuice)
5.0-13863 2 månader sedan DVDInterface: Make the WBFS/CISO hack only affect WBFS/CISO (begäran nr 9577 från JosJuice)
5.0-13857 2 månader sedan JitArm64: Improve srawx special case carry calculation (begäran nr 9588 från JosJuice)
5.0-13855 2 månader sedan Symbols: Fix RSO Modules detection algorithm (begäran nr 9541 från InusualZ)
5.0-13852 2 månader sedan [Updater] Check whether we've already had an update triggered (begäran nr 9580 från MetroidPrimeModding)
5.0-13850 2 månader sedan Fix loading save states with bluetooth passthrough (begäran nr 9583 från michaelszubartowicz)
5.0-13848 2 månader sedan InputCommon: block on DSU servers collectively instead of individually (begäran nr 9558 från iwubcode)
5.0-13846 2 månader sedan Gamelist: Fix 'Open Containing Folder' (begäran nr 9579 från Dentomologist)
5.0-13844 2 månader sedan Tools: Dolphin symbol map ghidra scripts added (begäran nr 9553 från sepalani)
5.0-13842 2 månader sedan Android: Fix recreating main activity (begäran nr 9590 från JosJuice)