5.0-13430 1 månad, 3 veckor sedan Fix DualShockUDP not adding/removing devices correctly (begäran nr 9418 från Filoppi)
5.0-13428 1 månad, 3 veckor sedan Externals: Link against required libraries (begäran nr 9420 från MerryMage)
5.0-13426 1 månad, 3 veckor sedan DSP: Fix write masks on AUDIO_*/AR_* MMIO registers (begäran nr 9392 från smurf3tte)
5.0-13424 1 månad, 3 veckor sedan BitUtils: __builtin_clz is undefined when value == 0 (begäran nr 9422 från MerryMage)
5.0-13422 1 månad, 3 veckor sedan Fix cursor going to +infinite if the window size was 0 (begäran nr 9415 från Filoppi)
5.0-13418 1 månad, 3 veckor sedan JitArm64: Do not use offsetof on non-standard-layout types (begäran nr 9421 från MerryMage)
5.0-13416 1 månad, 3 veckor sedan Arm64Emitter: Remove unused OpType enum (begäran nr 9411 från lioncash)
5.0-13414 1 månad, 3 veckor sedan Arm64Emitter: Convert ArithOption enums into enum classes (begäran nr 9410 från lioncash)
5.0-13412 1 månad, 3 veckor sedan JitArm64_Tables: Construct tables at compile-time (begäran nr 9401 från lioncash)
5.0-13409 1 månad, 3 veckor sedan JitArm64_RegCache: Interface cleanup (begäran nr 9396 från lioncash)
5.0-13402 1 månad, 3 veckor sedan Arm64Emitter: Interface cleanup (begäran nr 9402 från lioncash)
5.0-13392 1 månad, 4 veckor sedan Translation resources sync with Transifex
5.0-13391 1 månad, 4 veckor sedan ArmCommon: Add missing header guard (begäran nr 9403 från lioncash)
5.0-13388 1 månad, 4 veckor sedan JitArm64_LoadStore: Explicitly annotate switch fallthrough cases (begäran nr 9399 från lioncash)
5.0-13386 1 månad, 4 veckor sedan Android: Use storage access framework for game list (begäran nr 9318 från JosJuice)
5.0-13374 1 månad, 4 veckor sedan IOS: Allow for heterogenous name lookup (begäran nr 9391 från lioncash)
5.0-13371 1 månad, 4 veckor sedan SysConf: Make use of std::string_view (begäran nr 9393 från lioncash)
5.0-13367 1 månad, 4 veckor sedan Core: Use C++17 deduction guides with locked recursive mutexes (begäran nr 9394 från lioncash)
5.0-13365 2 månader sedan Config: Fix cache not being invalidated when callbacks are suppressed (begäran nr 9386 från leoetlino)
5.0-13363 2 månader sedan Core: Make use of C++17 deduction guides with locks (begäran nr 9389 från lioncash)