5.0-20842 2 månader sedan Socket: Fix a nullptr dereference when operations are pending (begäran nr 12462 från sepalani)
5.0-20840 2 månader sedan VideoCommon/PixelEngine: Passthrough system instance in constructor (begäran nr 12460 från lioncash)
5.0-20836 2 månader sedan Core: Use fmt over sprintf in trivial cases (begäran nr 12439 från lioncash)
5.0-20828 2 månader sedan JitArm64: Fix the "do nothing" cases of ANDI2R and friends (begäran nr 12458 från JosJuice)
5.0-20826 2 månader, 1 vecka sedan VideoCommon/CommandProcessor: Pass system instance through constructor (begäran nr 12454 från lioncash)
5.0-20824 2 månader, 1 vecka sedan VideoCommon: revert max pixel samplers back to 8 for Android (begäran nr 12456 från iwubcode)
5.0-20822 2 månader, 1 vecka sedan VideoCommon/Fifo: Pass system instance through FifoManager constructor (begäran nr 12451 från lioncash)
5.0-20820 2 månader, 1 vecka sedan Core/HLE/HLE: Remove global system accessors (begäran nr 12442 från lioncash)
5.0-20814 2 månader, 1 vecka sedan Core/IOS/ES: Remove global system accessor in InitializeEmulationState() (begäran nr 12448 från lioncash)
5.0-20812 2 månader, 1 vecka sedan CheatSearch: Get rid of global system accessors (begäran nr 12450 från lioncash)
5.0-20810 2 månader, 1 vecka sedan UICommon: Remove global system accessor in TriggerSTMPowerEvent() (begäran nr 12449 från lioncash)
5.0-20808 2 månader, 1 vecka sedan Core/GeckoCode: Remove global system accessors (begäran nr 12445 från lioncash)
5.0-20804 2 månader, 1 vecka sedan Core/IOS/IOS: Remove global system accessors (begäran nr 12441 från lioncash)
5.0-20797 2 månader, 1 vecka sedan Core/PatchEngine: Get rid of global system accessors (begäran nr 12446 från lioncash)
5.0-20795 2 månader, 1 vecka sedan Core/Debugger/PPCDebugInterface: Remove global system accessor (begäran nr 12447 från lioncash)
5.0-20793 2 månader, 1 vecka sedan Core/Debugger_SymbolMap: Minor interface cleanup (begäran nr 12444 från lioncash)
5.0-20789 2 månader, 1 vecka sedan GameSettings: fix C4 texture tiling in Crash Nitro Kart (begäran nr 12430 från Tilka)
5.0-20787 2 månader, 1 vecka sedan Core/EXI/EXI_DeviceMemoryCard: Remove global system accessor (begäran nr 12440 från lioncash)
5.0-20785 2 månader, 1 vecka sedan Add support for custom aspect ratios (begäran nr 12170 från Filoppi)
5.0-20778 2 månader, 1 vecka sedan Add SYSCONF widescreen setting to dtm header (begäran nr 12362 från CasualPokePlayer)