5.0-12724 1 månad, 3 veckor sedan Add Metal Gear Solid: The Twin Snakes to NKit warning message (begäran nr 9131 från JosJuice)
5.0-12722 1 månad, 4 veckor sedan Externals: Update MoltenVK to v1.1 (begäran nr 9126 från stenzek)
5.0-12720 2 månader sedan Vulkan: Use VK_LAYER_KHRONOS_validation for validation (begäran nr 9125 från stenzek)
5.0-12718 2 månader sedan Socket: Set SO_NOSIGPIPE on macOS (begäran nr 9123 från sepalani)
5.0-12716 2 månader sedan Core/NetPlay: Fix Wii Remote syncing. (begäran nr 9116 från jordan-woyak)
5.0-12714 2 månader sedan Translation resources sync with Transifex
5.0-12713 2 månader sedan Fix controller defaults being empty on fresh run (begäran nr 9120 från JosJuice)
5.0-12711 2 månader sedan WiimoteEmu: Increase camera FOV to match that of a real Wii remote. (begäran nr 9106 från jordan-woyak)
5.0-12705 2 månader sedan Android: seekbar.setMin requires API level 26 (begäran nr 9112 från Ebola16)
5.0-12703 2 månader sedan Core: Unbreak default keyboard mappings. (begäran nr 9115 från jordan-woyak)
5.0-12701 2 månader sedan Android: Fix convertCompressionLevelZstdValues (begäran nr 9114 från JosJuice)
5.0-12699 2 månader sedan FramebufferManager: Fix EFB readbacks with MSAA on (begäran nr 9109 från stenzek)
5.0-12697 2 månader sedan InputCommon: Add hotkey support to input expressions. (begäran nr 8428 från jordan-woyak)
5.0-12685 2 månader, 1 vecka sedan Properly fix News Channel loading screen (begäran nr 9108 från Ebola16)
5.0-12683 2 månader, 1 vecka sedan DolphinQt: Use 1-based disc numbering in InfoWidget (begäran nr 9107 från JosJuice)
5.0-12681 2 månader, 1 vecka sedan Android: Add disc image conversion (begäran nr 8902 från JosJuice)
5.0-12670 2 månader, 1 vecka sedan Android: Add Wii SYSCONF settings to GUI (begäran nr 9088 från JosJuice)
5.0-12665 2 månader, 1 vecka sedan ControllerInterface: Combine evdev devices with the same physical location in addition to unique ID (begäran nr 8840 från Techjar)
5.0-12663 2 månader, 1 vecka sedan Core/BTEmu: Change a member variable to a local variable. (begäran nr 9097 från jordan-woyak)
5.0-12660 2 månader, 1 vecka sedan Translation resources sync with Transifex