5.0-10979 3 månader, 1 vecka sedan ControllerEmu: Clamp results of trigger/slider states to prevent integer overflow later on. (begäran nr 8407 från jordan-woyak)
5.0-10977 3 månader, 1 vecka sedan SignatureDB: Add missing selectors (begäran nr 8400 från sepalani)
5.0-10975 3 månader, 1 vecka sedan Qt/Debugger/CodeWidget: Allow pressing 'enter' in address search box. (begäran nr 8405 från AdmiralCurtiss)
5.0-10973 3 månader, 1 vecka sedan Add /Source/Android/app/.cxx/ to .gitignore (begäran nr 8404 från JosJuice)
5.0-10971 3 månader, 1 vecka sedan Improvements to WorkQueueThread (begäran nr 8395 från CookiePLMonster)
5.0-10969 3 månader, 2 veckor sedan Externals/Qt: Update to 5.13.1 (begäran nr 8401 från spycrab)
5.0-10967 3 månader, 2 veckor sedan WiimoteEmu: Fix an outdated comment. (begäran nr 8398 från jordan-woyak)
5.0-10965 3 månader, 2 veckor sedan Fix FifoCI (begäran nr 8397 från stenzek)
5.0-10962 3 månader, 2 veckor sedan FixedSizeQueue: Work around GCC generating large amounts of debug info (begäran nr 8386 från stenzek)
5.0-10960 3 månader, 2 veckor sedan Externals: Update Vulkan headers to 1.1.121.2 (begäran nr 8371 från stenzek)
5.0-10958 3 månader, 2 veckor sedan DolphinQt: When audio backend is invalid, show nothing in dropdown (begäran nr 8392 från JosJuice)
5.0-10956 3 månader, 3 veckor sedan HLE: Fix patching functions with the same name (begäran nr 8370 från sepalani)
5.0-10954 3 månader, 3 veckor sedan Use valid IR calibration data (begäran nr 8292 från Pokechu22)
5.0-10952 3 månader, 3 veckor sedan Add a git blame.ignoreRevsFile file (begäran nr 8369 från JosJuice)
5.0-10950 3 månader, 3 veckor sedan Remove XAudio2 (begäran nr 8361 från ligfx)
5.0-10947 3 månader, 3 veckor sedan Another AVI fix for WinAPI importers (begäran nr 8384 från vadosnaprimer)
5.0-10945 3 månader, 3 veckor sedan Drop 3D Vision Support (begäran nr 8377 från stenzek)
5.0-10943 3 månader, 3 veckor sedan DolphinQt/Graphics: Fix NVIDIA 3D Vision support handling. (begäran nr 8373 från jordan-woyak)
5.0-10941 3 månader, 3 veckor sedan Fix runtime stereoscopy mode switching (begäran nr 8375 från stenzek)
5.0-10938 3 månader, 3 veckor sedan Log widget improvements (begäran nr 8337 från CookiePLMonster)