5.0-13039 2 månader sedan WiiUtils: Create Wii Shop log files when installing a WAD. (begäran nr 9261 från AdmiralCurtiss)
5.0-13037 2 månader sedan Translation resources sync with Transifex
5.0-13036 2 månader sedan VideoCommon: Migrate over to fmt (begäran nr 9248 från lioncash)
5.0-13034 2 månader sedan DolphinQt: Don't return 0x04 bytes from tr (begäran nr 9246 från JosJuice)
5.0-13032 2 månader sedan DolphinQt: Avoid leaking the GameListModel instance to gracefully shutdown the GameTracker and prevent a crash on exit (begäran nr 7714 från cristian64)
5.0-13024 2 månader sedan IP/Top: Add missing sockopt (begäran nr 9251 från sepalani)
5.0-13022 2 månader sedan Android: Add @Keep annotation to things accessed using JNI (begäran nr 9256 från JosJuice)
5.0-13020 2 månader sedan Remove a redundant i18n comment (begäran nr 9257 från JosJuice)
5.0-13018 2 månader sedan Use positional arguments in all translatable fmt strings (begäran nr 9253 från JosJuice)
5.0-13016 2 månader, 1 vecka sedan CMake: Bump fmt version requirement to 7.1.0 (begäran nr 9252 från JosJuice)
5.0-13014 2 månader, 1 vecka sedan VideoBackends: Migrate logging over to fmt (begäran nr 9236 från lioncash)
5.0-13007 2 månader, 1 vecka sedan fix emulator issue #12139 (begäran nr 9204 från fbastos1)
5.0-13005 2 månader, 1 vecka sedan InputCommon: Migrate over to fmt-capable panic alerts (begäran nr 9244 från lioncash)
5.0-13003 2 månader, 1 vecka sedan DiscIO: Make use of fmt-capable panic alerts (begäran nr 9242 från lioncash)
5.0-13001 2 månader, 1 vecka sedan Android: Add null check for InputOverlay (begäran nr 9243 från JosJuice)
5.0-12999 2 månader, 1 vecka sedan Common/MsgHandler: Add fmt-capable variants of the alert macros (begäran nr 9237 från lioncash)
5.0-12997 2 månader, 1 vecka sedan ShaderGenCommon: Rename WriteFmt() to Write() (begäran nr 9234 från lioncash)
5.0-12995 2 månader, 2 veckor sedan UICommon: Migrate logging over to fmt (begäran nr 9235 från lioncash)
5.0-12993 2 månader, 2 veckor sedan Android: Handle failed boots correctly (begäran nr 9229 från JosJuice)
5.0-12985 2 månader, 2 veckor sedan Android: Make scrollbar for in-game menu always visible (begäran nr 9227 från JosJuice)